De geschiedenis van Tsjechië

Tsjechië is een jong land dat pas sinds 1993 bestaat. Hiervoor maakte het samen met Slowakije deel uit van Tsjechoslowakije. De geschiedenis van de Tsjechische Republiek is rijk en neemt ons mee op een reis ver terug in de tijd. Er zijn zelfs vondsten gedaan die aantonen dat het land al ruim 400 jaar voor de jaartelling bestond. Tot aan de 6e eeuw waren het vooral de Romeinen en de Germanen die de scepter zwaaide in dit land. Na deze periode werden de Germanen meer en meer naar de achtergrond verdrongen.

Rond de 9e eeuw ontstond het Groot Moravische Rijk. Dit had een grote invloed op de bevolking die zich door de komst van de twee Slavische apostelen massaal tot het Christendom bekeerde. Vanaf deze periode kwam de groei van het land in een stroomversnelling terecht. Dit gebeurde onder leiding van de eerste vorst Vaclav en later, omstreeks 1253, onder Otakar II als regeerder van het Moravische Rijk. In die tijd werden zelfs grote delen van Oostenrijk ingenomen door het land tot grote ergernis van de Duitse vorsten. Dit werd dan ook bruut een halt toegeroepen toen Otakar II tijdens een veldslag werd vermoord. Verantwoordelijk hiervoor was Rudolf I. Dit was een Habsburger die met het vermoorden van Otakar II alle ingenomen delen van Oostenrijk weer in zijn bezit kreeg. Omstreeks het jaar 1300 werd ook het laatste lid van het adellijke Premysliden geslacht, Vaclav III, vermoord. Rond het jaar 1316 leek er een positieve omslag te komen voor het land. Deze werd geregeerd door Karel IV.

Hij werd in die periode tot koning van Bohemen gekroond en werd tevens keizer van het Heilige Roomse Rijk. Karel IV bracht een economische en culturele groei op gang in het land. Hij is de grondlegger voor de universiteit van Praag. Mede daardoor wordt hij vandaag de dag nog steeds betiteld als de meest invloedrijke Tsjech aller tijden. Het is dan ook niet voor niets dat de welbekende brug in Praag vernoemd is naar Karel IV.

Karel IV

Tsjechië in de 16e eeuw

In de 16e eeuw kende Tsjechië nog een tweede korte periode van groei en bloei. Ruim 10 jaar lang kende Praag onder de bezielende leiding van Koning Rudolf II van Habsburg een fijne tijd. Na deze periode was het vooral het geloof wat zorgde voor een flinke opstand. Er ontstond onenigheid tussen Protestantse rebellen en de stadhouders van de Koning die vooral een katholiek geloof hanteerde. De vorsten kozen dan ook massaal voor een protestantse leiders na de dood van Keizer Mathias in 1619. In die tijd werd Ferdinand V van de Palts zelfs bekroond tot de Koning van Bohemen.

Dit tot grote ergernis van de Habsburgers die daar een jaar later abrupt een einde aan maakten tijdens de slag bij Bila Hora. Deze gebeurtenis luidde het begin van een dertig jaar durende oorlog in. Veel gezinnen zijn in die tijd gevlucht om hun geluk te zoeken in andere landen. Ook Nederland was een geliefd toevluchtsoord. Jan Amos Komensky was voor Nederland één van de bekendste Tsjechische vluchtelingen uit die tijd. Hij werd in ons land geëerd als pedagoog en vindt zijn laatste rustplaats in Naarden.

De Eerste en Tweede Wereldoorlog van Tsjechië

De Eerste Wereldoorlog werd voor Tsjechië een feit op het moment dat Ferdinand en zijn echtgenote in Sarajevo werden vermoord. Deze oorlog heeft 4 jaar geduurd en betekende de val van het Habsburgse Rijk. In 1918 werd Masaryk als eerste president benoemd. Dit gebeurde nadat het Habsburgse Rijk was gevallen en de Eerste Tsjecho-Slowaakse Republiek werd betiteld. Deze bestonden uit Roethenië, Slowakije, Moravië en Bohemen.

Eerste Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog was ook voor het nieuwe Tsjecho-Slowakije inktzwart. Voorafgaand aan deze periode zijn veel Duitsers hun leefgebied dichtbij de grens met Duitsland hadden, ongewild inwoner van Tsjecho-Slowakije geworden. Deze Sudeten-Duitsers voelden zich dan ook veel meer gebonden met hun eigen land dan met de jonge Republiek. Dat is de reden geweest dat steeds meer Duitsers uit dat gebied zich aansloten bij de NSDAP van Hitler.

Zonder medeweten van Tsjecho-Slowakije werd in 1938 besloten dat Hitler zich dit grondgebied mocht toeeigenen. Dit is door de Duitsers besloten in samenspraak met Frankrijk en Engeland. De periode die daarop volgt stond in het teken van gruwelijke massamoorden, deportaties en bezet. Dit was een onherroepelijke consequentie toen Hitler in 1939 het Protektorat Böhmen und Mähren in het leven riep en Slowakije een onafhankelijke staat binnen Duitsland werd. Het was Generaal Patton die met het Amerikaanse Derde Rijk West-Bohemen bevrijde. Op 9 mei 1945 werd ook Praag bevrijd van de bezetting door Duitsland. Praag werd bevrijd door de Russische troepen.

De Praagse lente en de fluwelen revolutie

Ook de naoorlogse periode was voor Tsjechië ingrijpend en kenmerkend. De achtergebleven Duitsers kregen tot aan 1953 geen burgerrechten en leefden in armoede en ellende. Dit veroorzaakte gruwelijke moorden waarvan het voorval in Usti Nad Labem in 1945 wel de bekendste is. Bij deze gebeurtenis werden maar liefst 60 Duitse achterblijvers in koelen bloede vermoord. In 1946 volgde de vrije verkiezingen waardoor het land ingenomen werd door het communisme. Tegenstand werd dan ook niet geduld.

Wie wel opstond tegen de Politiek werd verbannen naar de welbekende maar gevaarlijke uraniummijnen van Jachymov. Snel daarna, in 1968, brak er met de komst van Alexander Dubcek als partijleider een rustige periode aan. Deze periode staat ook wel bekend als “de Praagse lente”. Dit was echter maar voor korte duur want kort daarna werd het land door het Warschaupact overvallen. Het land hoefde voor de tweede maal in de geschiedenis niet te rekenen op de steun van West-Europa.

Pas in 1989 kwam hier verandering in omdat de Tsjechen massaal voor een revolutie stemden. Hierna volgde de fluwelen revolutie in de jaren 80. Dit was het begin van een rooskleurige toekomst voor Tsjechië. De grenzen met Duitsland en Oostenrijk werden opengesteld, er kwamen vrije verkiezingen en het land krabbelde langzaam op.

Met Havel als president werd op 1 januari 1993 door Premier Klaus van Tsjechië en Merciar van Slowakije dat ze verder gingen als twee verschillende staten. De geboorte van Tsjechië en Slowakije was een feit. Pas in 2003 trad Tsjechië toe tot de Europese unie. De rijke en bewogen geschiedenis van Tsjechië is tot op de dag van vandaag nog steeds goed zichtbaar. De roemruchte historie, de cultuur en het prachtige landschap maakt Tsjechië een veelzijdige vakantiebestemming.

Praagse Lente